Slider_griefelen_prents1_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents2_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents3_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents4_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents5_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents6_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents7_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents8_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents9_vervolg_pagina.jpg

Resultaat voor het kind

Wat levert de Griefel-reis kinderen op:

  • De kinderen mogen gaan werken met hun ogen, oren, reuk, smaak en tastzin (de zintuigen). Er is een volwassene aanwezig die het kind volgt en waar nodig helpt, waardoor de prikkel- en informatieverwerking rustiger kan gaan verlopen.
  • Na het aanbod van de prikkels via de huid van het kind, neus, ogen etc., gaat het kind met hulp van de volwassene (bewust) kennis maken met de gewaarwordingen in hun lichaam. Gewaarwordingen als reacties op een situatie; ze mogen oefenen om aan te geven waar deze gewaarwordingen zitten in hun lichaam (lichaamsbesef).
  • Samen met de volwassene gaat het kind een start maken om de gewaarwordingen en gevoelens een naam te geven. Hoe noem je nu wat  je voelt in je lichaam? Is het warm, een soort van klem, prikkels, kronkels? Een kind leert om taal te vinden door over gewaarwordingen te praten.
  • Het kind leert een aantal technieken die hem/haar kunnen gaan helpen om spanning te leren verdragen en /of om te zetten naar ontspanning. Er wordt veel geoefend met de ademhalinge, stevig op je benen staan, met de aandacht 'in het hier en nu zijn'.
  • Het kind kan elke bijeenkomst basale sociale vaardigheden oefenen, te beginnen met het ‘samen’ in een ritme komen (patronen ontwikkelen), kunnen luisteren, beurtgedrag, stoppen van ongewenst gedrag, bereikbaar blijven bij oplopende spanning, oogcontact vasthouden, steun/hulp vragen bij volwassenen, etc.

Dit alles mogen de kinderen samen met de dieren oefenen en leren gedurende de hele Griefel-reis. Rustig adem gaan halen lukt veel kinderen namelijk niet in 1 keer. Een woord vinden voor die vervelende krinkels in het bovenbeen of buik, kan ook een klus zijn. De hele Griefelreis, is omgezet in een Griefelprogramma! Kinderen krijgen hierdoor en hierin veel kansen om alles te oefenen, met hulp van een volwassene die al eens op reis is geweest (de Griefelaar).

Griefelen

Rembrandtkade 29
3583 TN Utrecht

T 030 63 60 634
M 06 21 54 20 54
E info@griefelen.nl