Slider_griefelen_prents1_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents2_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents3_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents4_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents5_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents6_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents7_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents8_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents9_vervolg_pagina.jpg

Algemene voorwaarden

Wij zijn aangesloten bij de vereniging Thuiswinkel Waarborg en hanteren de algemene voorwaarden van deze vereniging. Dit staat garant voor een veilig en betrouwbare afhandeling van uw aangaf via de website. Door het raadplegen van informatie, het aanmelden als relatie en/of het maken van een bestelling op onze website accepteert u deze voorwaarden.

Inhoud en copyright:

Griefelen heeft de grootst mogelijke zorg betracht bij het samenstellen van de informatie op deze website. Mocht u desondanks informatie vinden die foutief is, in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving, danwel in strijd is met algemeen aanvaarde waarden en normen zoals die gelden voor communicatie over Internet, of geheel of gedeeltelijk bestaat uit werk(en) waarop u enig recht van intellectueel eigendom meent te kunnen doen gelden, neemt u dan contact op met Griefelen.

Griefelen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door haar ter beschikking gestelde informatie.

Tot slot wijzen wij u erop dat niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Griefelen.

Algemene Voorwaarden Producten
Algemene Voorwaarden Producten
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden
Klachtenprocedure
Klachtenprocedure
Klachtenformulier
Klachtenformulier

Griefelen

Rembrandtkade 29
3583 TN Utrecht

T 030 63 60 634
M 06 21 54 20 54
E info@griefelen.nl