Slider_griefelen_prents1.jpg
Slider_griefelen_prents2.jpg
Slider_griefelen_prents3.jpg
Slider_griefelen_prents4.jpg
Slider_griefelen_prents5.jpg
Slider_griefelen_prents6.jpg
Slider_griefelen_prents7.jpg
Slider_griefelen_prents8.jpg
Slider_griefelen_prents9.jpg
Het Griefelinstituut is bezig met het doorontwikkelen van hun cursusaanbod. 
Op dit moment kan nog niet ingeschreven worden op de cursussen nieuwe stijd.
Zodra dit kan vermelden we dit op de site. 
Voor vragen mag uiteraard gemaild en gebeld worden !

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een kind tot rust komt. Kinderen kunnen zeer ontregeld zijn. Dan is het helpend als je als ouders/verzorgers handvatten hebt en/of ontwikkeld om samen met je kind van ontregeling naar regulatie te komen, van spanning naar ontspanning! Dat biedt Griefelen aan een ouder en kind. Neem contact op met Eveline Beerkens of Dinco Verhelst (zie 'contact'), als u meer informatie wilt.

Professionals opgeleid in het Griefelen en benaderbaar binnen Nederland en België, kunt u vinden onder  'griefelen' en dan 'griefelaars'.  

 

Bij kinderen hoort 'energie'. Ze ontdekken de wereld, zijn verwonderd over vele dingen met op de achtergrond een liefdevolle volwassene. Soms laten kinderen op jonge leeftijd in hun gedrag zien dat ze zich soms geen raad weten met hun energie (of het gebrek daaraan). Waar dit het kind gaat blokkeren, wordt de inzet van de volwassene essentieel. Zowel om te voorkomen dat het consequenties heeft voor de emotionele- en/of sociale ontwikkeling. Als ook om te voorkomen dat het kind zich niet kan focussen op o.a. het schoolse leren. Het Griefelteam zet zich samen met andere professionals in om de gevolgen van ingrijpende ervaringen op de ontwikkeling van kinderen te verkleinen en/of te voorkomen (ACE's onderzoeken).  Het meest ideale is dit samen met ouders en/of opvoeders te doen. Dit gebeurt met hulp van het Griefelprogramma en kan binnen een breder aanbod worden geplaatst. Griefelen kan zowel preventief als curafief ingezet worden.

Het Griefelteam zet zich samen met andere hulpverleners in om de gevolgen van ingrijpende ervaringen op de ontwikkeling van kinderen te verkleinen en/of te voorkomen (ACE's onderzoeken/Early Life stress).  Het meest ideale is dit samen met ouders en/of opvoeders te doen. Waar het kan, zo vroeg mogelijk en het liefst in 'gewone' omstandigheden.  Het Griefelprogramma kan hierin aansluiten en indien nodig,  binnen een breder (hulp)aanbod worden geplaatst. Griefelen kan zowel preventief als curafief ingezet worden binnen:

  • de dagbehandeling voor jonge kinderen (MKD- GGz-kinderpsychiatrische setting e.a.)
  • bij ouder-kind behandeling/begeleiding 
  • bij individuele kindtrajecten
  • scholen, zowel regulier als speciaal
  • kinderopvang
  • ontmoetings plaatsen voor jonge ouders

Met al deze vormen is ervaring opgedaan door de ontwikkelaars en/of collega Griefelaars.

De Coronamaatregelen  hebben gevolgen voor de manier waarop de Griefelactiviteiten (kunnen) worden uitgevoerd. Het aantal deelnemers voor de cursussen en/of verdiepingen zijn begrensd.  Mocht u geínteresseerd zijn, schroom niet dit toch te melden.   

Schrijf in voor onze nieuwsbrief:

Cluster 4

Cluster 4 onderwijs groep 1-2 ‘het past goed bij onze doelgroep, omdat er een beroep wordt gedaan op het ervaren. Weg uit het hoofd.’

Fleur

Fleur kan veel beter tegen prikkels! Geur, kleur, geluid (vooral dit laatste) verdraagt zij nu bijzonder goed/levert geen stress op.

Hier en nu

Hij is meer in het hier-en-nu, beter geaard, soms uit zichzelf aan het ademen gaan om rustig te worden.

Hulpverlenen

hulpverlenen is nog nooit zo makkelijk en vanzelfsprekend geweest

Juffrouw Helma

Jufrouw Helma vertelt “de kinderen staan meer-in-de-wereld en er is een nieuwe, duidelijke en gedeelde taal ontstaan om over ervaringen en gebeurtenissen te praten”.

Karel

Karel ging na een uitbarsting hoorbaar zuchten en daarna was de lucht zo goed als geheel geklaard. ‘Uitbarstingen’ duren veel minder lang

Leerkracht

Leerkracht ‘Regelmatig verwijs ik bij problemen terug naar de dieren en ga samen met de kinderen kijken hoe de dieren het probleem oplossen’

Leraar

Leraar vertelt dat de eerste bijeenkomst haar overviel. Ze heeft zelf in de 2e bijeenkomst ervaren dat ze het alles kon laten gebeuren en toelaten. Alles heeft een doel en wordt ergens naar toe geleidt

Moeder

Een moeder vertelt ze door samen met haar kind het programma te doen, nu veel beter haar eigen gedrag is gaan snappen, hoe het werkt en wat ze kan doen, waarom ze mensen zo van zich weg houdt

Plezier

het plezier tijdens het Griefelen is zo opvallend

Roel

Roel heeft communicatiemogelijkheden gevonden door in ‘krinkels & kronkels’ te praten; ouders kunnen hierop in gaan, waardoor ontploffingen worden vòòrkomen; ook ouders vragen of er sprake is van ‘krinkels & kronkels’ waardoor Roel zich meer begrepen voelt.

Uit het hoofd

een programma dat uit het hoofd gaat

Vader

Vader: ‘M.b.t. de stress, vertrouwen en fysieke ontspanning heeft ons kind grote stappen gemaakt en dat is echt bijzonder te noemen. Wij zijn daar bijzonder blij mee en trots op ons kind’

Vliegreis

Doorgaans bij de vliegreis als een drama wat zich voort zette op de bestemming. Nu niets van dit al. Rustig in het vliegtuig, rustig bij transfer, etc.

Griefelen

Rembrandtkade 29
3583 TN Utrecht

T 030 63 60 634
M 06 21 54 20 54
E info@griefelen.nl