Slider_griefelen_prents1_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents2_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents3_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents4_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents5_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents6_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents7_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents8_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents9_vervolg_pagina.jpg

Achtergrond informatie

Het Griefelen is ontstaan binnen het Medisch Kleuter Dagverblijf van St. Maashorst te Reek. Op het MKD vindt dagbehandeling plaats voor kinderen in de leeftijd 2,5 - 7/8 jaar. In de praktijk van alledag zagen we als hulpverleners dat er bij vele jonge kinderen een ontregeling was, die niet afdoende kon worden gereguleerd op een manier zoals we het graag wilden zien. Namelijk binnen een ontmoeting en een kader, dat liefdevol, prikkelend, ontwikkelingsgericht en vooral aansluitend was bij jonge kinderen. Een aanbod met als uitgangspunt het 'zijn van het kind op dat moment'. Stuiterend, omdat het kind overloopt van energie,  teruggetrokken omdat de wereld te onveilig is en alles wat daartussen ligt aan mogelijke gedragingen.  

Omdat geen enkel ons bekend programma en/of methode naadloos aansloot, er al snel basisvaardigheden worden verondersteld,  stonden we voor een uitdaging. Een aanbod ontwikkelen waarin kinderen geholpen worden basale vaardigheden te ontwikkelen, die ondersteunend zijn  in het proces waarbij kinderen leren zichzelf te reguleren. Gebruik makend van alle ervaringen, gekoppeld aan verschillende theoretische uitgangspunten is uiteindelijk het Griefelen ontstaan. Door middel van gebeurtenissen in een dierenbos, worden kinderen meegenomen naar de eigen ervaring, de eigen waarneming. Het gaat vooral om het beleven, weg uit het hoofd. Energie mag en kan (moet zelfs gaan) stromen. 

Op dit moment vorm gegeven in een Griefelprogramma voor jonge kinderen (2,5 - 8 jaar). Er zijn meer dan 30 pilots gedraaid in verschillende MKD's en ouder-kind behandelingen. Ook binnen het reguliere basisonderwijs (Kastanjelaar te Milheeze) en cluster 4 onderwijs (Rietlanden Den Bosch) is ervaring opgedaan in groep 1/2. Leerkachten vertellen dat de uitgangspunten van het Griefelen nieuw zijn. Gewaarwordingen in het lichaam van het kind, die centraal staan, in plaats van gedrag dat voorop wordt gezet. De kinderen kunnen allemaal meedoen, omdat de insteek zo laag is. 'Het klopt altijd wat je voelt in je lichaam'! Het programma draagt geen goed of fout in zich, wat het aanbod uitnodigend maakt. Tevens wordt zowel door leerkracht, als hulpverleners opgemerkt dat het Griefelen tegemoet komt aan de randvoorwaarden die kinderen nodig hebben om daadwerkelijk tot ontspanning te komen: het mogen opbouwen van en kunnen leunen op een relatie met een volwassene gebaseerd op emotionele en actuele veiligheid.

De resulaten zijn positief. Het plezier van de kinderen blijft opvallend, er ontstaat nieuwe taal, nieuw gedrag en inzichten bij ouders/leerkrachten/ hulpverleners.

Griefelen

Rembrandtkade 29
3583 TN Utrecht

T 030 63 60 634
M 06 21 54 20 54
E info@griefelen.nl