Slider_griefelen_prents1_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents2_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents3_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents4_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents5_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents6_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents7_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents8_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents9_vervolg_pagina.jpg

Achtergrond informatie

Het Griefelen is ontstaan binnen het Medisch Kleuter Dagverblijf van St. Maashorst te Reek. Op het MKD vindt dagbehandeling plaats voor kinderen in de leeftijd 2,5 - 7/8 jaar. In de praktijk van alledag zagen we als hulpverleners dat er bij vele jonge kinderen een ontregeling was, die niet afdoende kon worden gereguleerd op een manier zoals we het graag wilden zien. Namelijk binnen een ontmoeting en een kader, dat liefdevol, prikkelend, ontwikkelingsgericht en vooral aansluitend was bij jonge kinderen. Een aanbod met als uitgangspunt het 'zijn van het kind op dat moment'. Stuiterend, omdat het kind overloopt van energie,  teruggetrokken omdat de wereld te onveilig is en alles wat daartussen ligt aan mogelijke gedragingen.  

Omdat geen enkel ons bekend programma en/of methode naadloos aansloot, er al snel basisvaardigheden worden verondersteld,  stonden we voor een uitdaging. Een aanbod ontwikkelen waarin kinderen geholpen worden basale vaardigheden te ontwikkelen, die ondersteunend zijn  in het proces waarbij kinderen leren zichzelf te reguleren. Gebruik makend van alle ervaringen, gekoppeld aan verschillende theoretische uitgangspunten is uiteindelijk het Griefelen ontstaan. Door middel van gebeurtenissen in een dierenbos, worden kinderen meegenomen naar de eigen ervaring, de eigen waarneming. Het gaat vooral om het beleven, weg uit het hoofd. Energie mag en kan (moet zelfs gaan) stromen. 

Op dit moment vorm gegeven in een Griefelprogramma voor jonge kinderen (2,5 - 8 jaar). Er zijn meer dan 30 pilots gedraaid in verschillende MKD's en ouder-kind behandelingen. Ook binnen het reguliere basisonderwijs (Kastanjelaar te Milheeze) en cluster 4 onderwijs (Rietlanden Den Bosch) is ervaring opgedaan in groep 1/2. Leerkachten vertellen dat de uitgangspunten van het Griefelen nieuw zijn. Gewaarwordingen in het lichaam van het kind, die centraal staan, in plaats van gedrag dat voorop wordt gezet. De kinderen kunnen allemaal meedoen, omdat de insteek zo laag is. 'Het klopt altijd wat je voelt in je lichaam'! Het programma draagt geen goed of fout in zich, wat het aanbod uitnodigend maakt. Tevens wordt zowel door leerkracht, als hulpverleners opgemerkt dat het Griefelen tegemoet komt aan de randvoorwaarden die kinderen nodig hebben om daadwerkelijk tot ontspanning te komen: het mogen opbouwen van en kunnen leunen op een relatie met een volwassene gebaseerd op emotionele en actuele veiligheid.

De resulaten zijn positief. Het plezier van de kinderen blijft opvallend, er ontstaat nieuwe taal, nieuw gedrag en inzichten bij ouders/leerkrachten/ hulpverleners.

Cluster 4

Cluster 4 onderwijs groep 1-2 ‘het past goed bij onze doelgroep, omdat er een beroep wordt gedaan op het ervaren. Weg uit het hoofd.’

Fleur

Fleur kan veel beter tegen prikkels! Geur, kleur, geluid (vooral dit laatste) verdraagt zij nu bijzonder goed/levert geen stress op.

Hier en nu

Hij is meer in het hier-en-nu, beter geaard, soms uit zichzelf aan het ademen gaan om rustig te worden.

Hulpverlenen

hulpverlenen is nog nooit zo makkelijk en vanzelfsprekend geweest

Juffrouw Helma

Jufrouw Helma vertelt “de kinderen staan meer-in-de-wereld en er is een nieuwe, duidelijke en gedeelde taal ontstaan om over ervaringen en gebeurtenissen te praten”.

Karel

Karel ging na een uitbarsting hoorbaar zuchten en daarna was de lucht zo goed als geheel geklaard. ‘Uitbarstingen’ duren veel minder lang

Leerkracht

Leerkracht ‘Regelmatig verwijs ik bij problemen terug naar de dieren en ga samen met de kinderen kijken hoe de dieren het probleem oplossen’

Leraar

Leraar vertelt dat de eerste bijeenkomst haar overviel. Ze heeft zelf in de 2e bijeenkomst ervaren dat ze het alles kon laten gebeuren en toelaten. Alles heeft een doel en wordt ergens naar toe geleidt

Moeder

Een moeder vertelt ze door samen met haar kind het programma te doen, nu veel beter haar eigen gedrag is gaan snappen, hoe het werkt en wat ze kan doen, waarom ze mensen zo van zich weg houdt

Plezier

het plezier tijdens het Griefelen is zo opvallend

Roel

Roel heeft communicatiemogelijkheden gevonden door in ‘krinkels & kronkels’ te praten; ouders kunnen hierop in gaan, waardoor ontploffingen worden vòòrkomen; ook ouders vragen of er sprake is van ‘krinkels & kronkels’ waardoor Roel zich meer begrepen voelt.

Uit het hoofd

een programma dat uit het hoofd gaat

Vader

Vader: ‘M.b.t. de stress, vertrouwen en fysieke ontspanning heeft ons kind grote stappen gemaakt en dat is echt bijzonder te noemen. Wij zijn daar bijzonder blij mee en trots op ons kind’

Vliegreis

Doorgaans bij de vliegreis als een drama wat zich voort zette op de bestemming. Nu niets van dit al. Rustig in het vliegtuig, rustig bij transfer, etc.

Griefelen

Rembrandtkade 29
3583 TN Utrecht

T 030 63 60 634
M 06 21 54 20 54
E info@griefelen.nl