Slider_griefelen_prents1_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents2_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents3_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents4_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents5_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents6_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents7_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents8_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents9_vervolg_pagina.jpg

Achtergrond informatie

Over de ontwikkelaars van het Griefelen

 • Eveline Beerkens
  GZ-psycholoog K&J, registerpsycholoog en supervisor K&J NIP, klinisch pedagoog NVO
  Werkzaam geweest in de residentiële,- de dag,- en ambulante hulpverlening. Nu werkzaam in een eigen praktijk
  (www.evelinebeerkens.nl)  en binnen het Griefelinstituut .
 • Dinco Verhelst
  Maatschappelijk werker/gezins- en contextueel therapeut, denkbegeleider Feuerstein, speltherapeut en Floorplay specialist, mede oprichter van het Griefelinstituut.
  Werkzaam geweest in de residentiële, - de dag,- en ambulante hulpverlening. Zij was een drijvende kracht achter het (door)ontwikkelen van het Griefelprogramma (zie hieronder). Dinco is, na een kort ziekbed, in maart 2022 overleden. Haar gedrevenheid, enthousiasme, oog- en hart voor haar cliënten en diens context, haar brede deskundigheid, collegialiteit en vriendschap zijn een blijvende inspiratiebron voor alles wat met het Griefelen te maken heeft.

Griefelen

Het Griefelen is ontstaan in 2012-2013 binnen het toenmalige Medisch Kleuter Dagverblijf van St. Maashorst te Reek. Op het MKD vindt dagbehandeling plaats voor kinderen in de leeftijd 2,5 - 7 jaar.

In de praktijk van alledag zagen we als hulpverleners dat als kinderen om welke reden dan ook, ontregelden, we reageerden met taal en begrenzen. Wat we wilden was om verbinding aan te gaan met het kind, een ontmoeting en een kader aanbieden dat liefdevol, prikkelend, ontwikkelingsgericht en vooral aansluitend was bij jonge kinderen. Een aanbod met als uitgangspunt het 'zijn van het kind op dat moment'. Stuiterend, omdat het kind overloopt van energie, teruggetrokken omdat de wereld te onveilig is en alles wat daartussen ligt aan mogelijke gedragingen.

Omdat geen enkel ons bekend programma en/of methode naadloos aansloot en er al snel basisvaardigheden worden verondersteld bij jonge kinderen, stonden we voor een uitdaging.

We stelden ons tot doel om een aanbod te ontwikkelen waarin kinderen geholpen konden worden basale vaardigheden te ontwikkelen, die ondersteunend zijn in het proces waarbij kinderen leren zichzelf te reguleren. We formuleerden een aantal vragen, namelijk ‘wat vinden kinderen leuk’ en wat is er wetenschappelijk bekend/bewezen om kinderen te helpen reguleren. Uit de antwoorden op deze vragen is uiteindelijk het Griefelen ontstaan. Een programma wat uitgaat van gewaarwordingen (zintuigen) en het beleven, weg uit het hoofd en terug naar het lichaam. Energie mag en kan (moet zelfs gaan) stromen.

De uitgangspunten van het Griefelen worden door hulpverleners en leerkrachten als nieuw ervaren. Gewaarwordingen in het lichaam van het kind staan centraal in plaats van het gedrag dat het kind laat zien. Kinderen kunnen allemaal meedoen omdat de insteek zo laag is, er is geen goed of fout wat het programma uitnodigend maakt. Ook wordt opgemerkt dat het Griefelen tegemoet komt aan de randvoorwaarden die kinderen nodig hebben om daadwerkelijk tot ontspanning te komen: het mogen opbouwen van en kunnen leunen op een relatie met een volwassene gebaseerd op emotionele en actuele veiligheid

Stand van zaken in 2023

 • Er zijn meer dan 30 pilots zijn gedraaid in verschillende MKD's en ouder-kind behandelingen.
 • Ervaringen zijn, en worden nog steeds, opgedaan bij /met
  • het reguliere basisonderwijs (Kastanjelaar te Milheeze groep 1,2,3)
  • cluster 4 onderwijs (Rietlanden Den Bosch) in groep 1/2.
  • Het ZMLK onderwijs behorend bij de SOTOG, stichting speciaal onderwijs Twente en Oost-Gelderland
  • Vele ouder-kind-gezinstrajecten
  • Kinderpsychiatrisch behandelaanbod in Belgié waarbij in een aantal klinieken het Griefelen binnen het standaard behandelaanbod is opgenomen waaronder de Katholieke Universiteit Leuven
  • Stichting Koraal in Brabant en Limburg met een overwegende LVB populatie
 • Onderzoek is gedaan door
  • Fontys Hogeschool Eindhoven, 8 studenten zijn afgestudeerd op een onderzoeksvraag betreffende het Griefelen
  • Universiteit van Amsterdam, forensische pedagogiek, MSc scriptie met een effectmeting betreffende het Griefelen
  • Sotog met als doel om handvaten te formuleren om een veilige school te worden

De resultaten zijn positief. Het plezier van de kinderen blijft opvallend, er ontstaat nieuwe taal, nieuw gedrag en inzichten bij ouders/leerkrachten/ hulpverleners.

Juffrouw Helma

Jufrouw Helma vertelt “de kinderen staan meer-in-de-wereld en er is een nieuwe, duidelijke en gedeelde taal ontstaan om over ervaringen en gebeurtenissen te praten”.

Plezier

het plezier tijdens het Griefelen is zo opvallend

Hulpverlenen

hulpverlenen is nog nooit zo makkelijk en vanzelfsprekend geweest

Vader

Vader: ‘M.b.t. de stress, vertrouwen en fysieke ontspanning heeft ons kind grote stappen gemaakt en dat is echt bijzonder te noemen. Wij zijn daar bijzonder blij mee en trots op ons kind’

Leerkracht

Leerkracht ‘Regelmatig verwijs ik bij problemen terug naar de dieren en ga samen met de kinderen kijken hoe de dieren het probleem oplossen’

Moeder

Een moeder vertelt ze door samen met haar kind het programma te doen, nu veel beter haar eigen gedrag is gaan snappen, hoe het werkt en wat ze kan doen, waarom ze mensen zo van zich weg houdt

Cluster 4

Cluster 4 onderwijs groep 1-2 ‘het past goed bij onze doelgroep, omdat er een beroep wordt gedaan op het ervaren. Weg uit het hoofd.’

Leraar

Leraar vertelt dat de eerste bijeenkomst haar overviel. Ze heeft zelf in de 2e bijeenkomst ervaren dat ze het alles kon laten gebeuren en toelaten. Alles heeft een doel en wordt ergens naar toe geleidt

Uit het hoofd

een programma dat uit het hoofd gaat

Vliegreis

Doorgaans bij de vliegreis als een drama wat zich voort zette op de bestemming. Nu niets van dit al. Rustig in het vliegtuig, rustig bij transfer, etc.

Karel

Karel ging na een uitbarsting hoorbaar zuchten en daarna was de lucht zo goed als geheel geklaard. ‘Uitbarstingen’ duren veel minder lang

Fleur

Fleur kan veel beter tegen prikkels! Geur, kleur, geluid (vooral dit laatste) verdraagt zij nu bijzonder goed/levert geen stress op.

Hier en nu

Hij is meer in het hier-en-nu, beter geaard, soms uit zichzelf aan het ademen gaan om rustig te worden.

Roel

Roel heeft communicatiemogelijkheden gevonden door in ‘krinkels & kronkels’ te praten; ouders kunnen hierop in gaan, waardoor ontploffingen worden vòòrkomen; ook ouders vragen of er sprake is van ‘krinkels & kronkels’ waardoor Roel zich meer begrepen voelt.

Griefelen

Rembrandtkade 29
3583 TN Utrecht

M 06 21 54 20 54
E info@griefelen.nl