Slider_griefelen_prents1_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents2_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents3_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents4_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents5_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents6_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents7_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents8_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents9_vervolg_pagina.jpg

Wat is Griefelen?

Griefelen is het proces om van spanning tot ontspanning te komen. Van een ontregeling naar een (hernieuwd) evenwicht.

Het Griefelprogramma ondersteunt kinderen hierbij. Het programma biedt handreikingen om het vermogen tot zelfregulatie op alle gebieden te ondersteunen, denk aan gedrag, emotie en hechting. Jonge kinderen (2,5 – 7 jaar)  kunnen op deze manier leren om de stress van alledag beter aan te kunnen.

Jonge kinderen weten zich soms geen raad wat ze gewaarworden in hun lichaam, wat het doet met hun energie niveau en ze hebben vaak nog niet voldoende taal om op een adequate manier te kunnen communiceren. Dat kan invloed hebben op  de cognitieve, sociale– en de emotionele ontwikkeling. Het Griefelprogramma geeft hen handvatten om de gewaarwordingen te leren (h)erkennen, hier taal voor te ontwikkelen en om van de (bij de gewaarwordingen behorende) spanning te komen tot ontspanning. Dit alles met een voor hen vertrouwde volwassene, waardoor ook de hechting versterkt kan worden.

Tijdens het griefelen kan en mag spanning oplopen, net als in het echte leven. Via de zintuigen gaan ouder en kind ontdekken wat ze allemaal kunnen ervaren in hun lichaam. Aan de hand hiervan neemt spanning toe en/of af. Het Griefelen leert kinderen dat je door gronden (stevig staan) en ademen spanning kunt laten afnemen. Tijdens de Griefel bijeenkomsten lijkt dat op een golf die omhoog komt en weer afneemt. Spanning komt en gaat. Een kind ervaart dat het hier, samen met de volwassene, invloed op kan uitoefenen. Zodra ouder en kind dit onder de knie hebben, ontstaat de mogelijkheid om dit in allerlei situaties toe te passen. En zo ontstaat een heel natuurlijke manier van jezelf reguleren. 

Het is de bedoeling dat het kind weer weerbaar wordt en veerkracht ontwikkeld. Met het Griefelen wordt het kind geholpen om door de gewaarwordingen en gevoelens heen te gaan en daardoor weer in balans te komen. 

Het Griefelprogramma

De kinderen gaan samen met Stokkie op reis in het Grote Dierenbos en daar gebeurt van alles. In 10 bijeenkomsten (van 30 tot maximaal 60 minuten) beleven ze allerlei avonturen in het Grote Dierenbos en dit doen ze samen met de vrienen van Stokkie: Giraf, Vogel, Schildpad en Krokodil. Onder begeleiding van Giraf bouwen ze aan regulatievaardigheden, zelfvertrouwen en vaardigheden die hen in staat stellen om zich te ontspannen om stress van alle dag (en erger!), beter aan te kunnen.

Het programma is kortdurend, laagdrempelig, speels en interactief. Er is een direct effect op de relatie volwassene-kind. De geleerde vaardigheden kunnen overal, altijd en door iedereen worden ingezet. 

Vaste structuur

Alle bijeenkomsten hebben als vertrek een vaste structuur:

Stokkie slaapt iedere keer weer en kan wakker gezongen worden met een lied en ritmestokken. Dit is om met elkaar in een gezamenlijk ritme te komen.

Wakker geworden trappelt Stokkie om te vertellen wat er is gebeurt in het dierenbos. De kinderen horen een verhaal op rijm, wat ook weer ritme geeft. In het verhaal staat elke keer een andere manier van reageren op stress centraal. 

Nadat dit is verteld spelen we met het thema uit het verhaal. Kunnen wij wat Stokkie kan/ kunnen we Stokkie helpen... hierbij kan de spanning soms flink oplopen. Om met de spanning om te kunnen gaan wordt elke bijeenkomst, ook steeds weer op een andere speelse manier, geoefend met het stevig staan en met het ademen.

Om daarna, via griefelen (met een kleine g) tot een diepere manier tot rust te komen: zitten of liggen onder en dekentje, luisterend naar een instrumentaal muziekje, waarbij een dier bij ons mag liggen en een veertje ons helpt om in het hier-en-nu te blijven. Hierna wordt samen opgeruimd om een overgang te maken naar de routine van alledag.

Om tot slot een lied te zingen, zodat Stokkie (en ook elk kind !) weet dat deze bijeenkomst afgelopen is.

Aansluiting bij jonge kinderen

Het Griefelprogramma sluit aan bij de belevingswereld van de jonge kinderen. 
Het programma werkt met:

 • ritme en zang die helpen om in het ritme te komen en patronen te ontwikkelen;
 • verhalen met dieren als hoofdpersoon, dieren en situaties die kinderen aanspreken;
 • rijm in de verhalen, dit maakt het voorspelbaar en stimuleert de taalontwikkeling;
 • spelletjes die de gewaarwordingen oproepen en ook weer helpen afnemen;
 • knuffels die aansluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen en die een gevoel van veiligheid kunnen bevorderen;
 • kleurenprenten bij de verhalen die ruimte laten voor beelden en fantasie; 
 • verwerkingsplaten met als doel:
  • met mogen/kunnen tekenen van gewaarwordingen en wat een kind voelt;
  • het verwerken van ervaringen middels knippen/plakken, kleuren, etc.;
  • als verbinding naar de thuissituatie.

Plezier staat voorop

Bij Griefelen staat plezier centraal bij het leren van de kinderen. Het is een sterke emotie waarvan we weten dat dit het leren vergemakkelijkt. Met alle gewaarwordingen tijdens het Griefelen, met alle verschillende onderdelen van het Griefelen krijgen de kinderen de kans om vanuit plezier, vaardigheden op dit gebied verder te ontwikkelen.  

Een kind mag leren G.A.L.M.E.N.

G =  gewaarwordingen (wat gebeurt er in mijn lichaam)
A =  ademen
L =   loslaten van (spier)spanning
M = maken van taal hiervoor
E =   extra aandacht en focus is het resultaat
N =  op een natuurlijke manier

 

Juffrouw Helma

Jufrouw Helma vertelt “de kinderen staan meer-in-de-wereld en er is een nieuwe, duidelijke en gedeelde taal ontstaan om over ervaringen en gebeurtenissen te praten”.

Plezier

het plezier tijdens het Griefelen is zo opvallend

Hulpverlenen

hulpverlenen is nog nooit zo makkelijk en vanzelfsprekend geweest

Vader

Vader: ‘M.b.t. de stress, vertrouwen en fysieke ontspanning heeft ons kind grote stappen gemaakt en dat is echt bijzonder te noemen. Wij zijn daar bijzonder blij mee en trots op ons kind’

Leerkracht

Leerkracht ‘Regelmatig verwijs ik bij problemen terug naar de dieren en ga samen met de kinderen kijken hoe de dieren het probleem oplossen’

Moeder

Een moeder vertelt ze door samen met haar kind het programma te doen, nu veel beter haar eigen gedrag is gaan snappen, hoe het werkt en wat ze kan doen, waarom ze mensen zo van zich weg houdt

Cluster 4

Cluster 4 onderwijs groep 1-2 ‘het past goed bij onze doelgroep, omdat er een beroep wordt gedaan op het ervaren. Weg uit het hoofd.’

Leraar

Leraar vertelt dat de eerste bijeenkomst haar overviel. Ze heeft zelf in de 2e bijeenkomst ervaren dat ze het alles kon laten gebeuren en toelaten. Alles heeft een doel en wordt ergens naar toe geleidt

Uit het hoofd

een programma dat uit het hoofd gaat

Vliegreis

Doorgaans bij de vliegreis als een drama wat zich voort zette op de bestemming. Nu niets van dit al. Rustig in het vliegtuig, rustig bij transfer, etc.

Karel

Karel ging na een uitbarsting hoorbaar zuchten en daarna was de lucht zo goed als geheel geklaard. ‘Uitbarstingen’ duren veel minder lang

Fleur

Fleur kan veel beter tegen prikkels! Geur, kleur, geluid (vooral dit laatste) verdraagt zij nu bijzonder goed/levert geen stress op.

Hier en nu

Hij is meer in het hier-en-nu, beter geaard, soms uit zichzelf aan het ademen gaan om rustig te worden.

Roel

Roel heeft communicatiemogelijkheden gevonden door in ‘krinkels & kronkels’ te praten; ouders kunnen hierop in gaan, waardoor ontploffingen worden vòòrkomen; ook ouders vragen of er sprake is van ‘krinkels & kronkels’ waardoor Roel zich meer begrepen voelt.

Griefelen

Rembrandtkade 29
3583 TN Utrecht

M 06 21 54 20 54
E info@griefelen.nl