Slider_griefelen_prents1_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents2_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents3_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents4_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents5_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents6_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents7_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents8_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents9_vervolg_pagina.jpg

Privacybeleid

PPA/AO heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van haar diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy van (potentiële) klanten en een zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens, conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302), en de op specifieke diensten van toepassing zijnde beroeps-, branche- en/of ethische codes (waaronder die van NIP, LVVP, etc.).

Privacy gebruikers website, nieuwsbrieven en periodieken
PPA/AO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site, app's, digitale nieuwsbrieven en de periodieke uitgaven van PPA/AO Media. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. PPA/AO zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In bovengenoemde privacy-verklaring leest u er meer over.

In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Nadere toelichting privacy policy
PPA/AO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. PPA/AO zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

PPA/AO gebruikt de verzamelde gegevens om haar bezoekers de volgende diensten te leveren:

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale activiteiten. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen met ons contactformulier.

Als u bij PPA/AO een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw PPA/AO account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

PPA/AO verkoopt uw gegevens niet
PPA/AO zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw inschrijving. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. PPA/AO gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van PPA/AO, dan kunt u een e-mail sturen met ons contactformulier. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Privacybeleid
Privacybeleid

Griefelen

Rembrandtkade 29
3583 TN Utrecht

T 030 63 60 634
M 06 21 54 20 54
E info@griefelen.nl