Slider_griefelen_prents1_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents2_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents3_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents4_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents5_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents6_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents7_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents8_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents9_vervolg_pagina.jpg

Wat is Griefelen?

Griefelen is het proces om van spanning te komen tot ontspanning. Van een ontregeling naar een (hernieuwd) evenwicht

Het Griefelprogromma ondersteunt kinderen hierbij. Het programma biedt handreikingen om het vermogen tot zelfregulatie op alle gebieden te ondersteunen, denk aan gedrag, emotie en hechting. Jonge kinderen (2,5 – 7 jaar)  kunnen op deze manier leren om de stress van alledag beter aan te kunnen.

Jonge kinderen weten zich soms geen raad wat ze gewaarworden in hun lichaam, wat het doet met hun energie niveau en ze hebben vaak nog niet voldoende taal om op een adequate manier te kunnen communiceren. Dat kan invloed hebben op  de cognitieve, sociale– en de emotionele ontwikkeling. Het Griefelprogramma geeft hen handvatten om de gewaarwordingen te leren (her)kennen, hier taal voor te ontwikkelen en om van de (bij de gewaarwordingen behorende) spanning te komen tot ontspanning. Dit alles met een voor hen vertrouwde volwassene, waardoor de hechting versterkt wordt.

Een belangrijke rol in het leerproces is dus weggelegd voor:

  • (h)erkennen van de zintuigen
  • het leren (h)eren herkennen van de gewaarwordingen (signalen die het lichaam geeft)
  • de vertaling van gewaarwordingen in gevoelens en lichaamssensaties  (betekenisgeving)
  • leren om de gewaarwordingen tot te laten en te verdragen
  • leren dat gewaarwordingen en emoties veranderen, niet hetzelfde blijven
  • het verkrijgen van taal voor al het bovenstaande
  • actieve manieren om zelfstandig van spanning naar ontspanning te kunnen komen

Het Griefelprogramma

Stokkie, een stokstaartje, beleeft in 10 bijeenkomsten (min. 30 minuten - max. 60 minuten)  allerlei avonturen in het Grote dierenbos. Samen met zijn vrienden Giraf, Vogel en Schildpad. In de modderdril woont ook een ‘gevaarlijke Krokodil’ helemaal alleen. Er gebeurt van alles met de verschillende dieren. Fijne en niet fijne dingen. Onder begeleiding van Giraf bouwen ze regulatievaardigheden op, zelfvertrouwen en vaardigheden die hen in staat stellen om zich te ontspannen om stress van alle dag (en erger!), beter aan te kunnen.


Alle bijeenkomsten hebben als vertrek een vaste structuur.:

Stokkie slaapt iedere keer weer en kan wakker gezongen worden met een lied en ritmestokken. 

Wakker geworden trappelt Stokkie om te vertellen wat er is gebeurt in het dierenbos. 

Nadat dit is voorgelezen spelen we met het thema uit het verhaal. Kunnen wij wat Stokkie kan/ kunnen we Stokkie helpen... 

Om daarna op een andere manier tot rust te komen: zitten of liggen, luisterend naar een instrumentaal muziekje, waarbij een dier bij ons mag liggen en een veertje ons in het hier en nu uitnodigt. 

Het dekentje samen opruimen als we daaronder lagen bij het griefelen

Om tot slot een lied te zingen, zodat Stokkie weet dat deze bijeenkomst afgelopen is. Hij wil anders zo graag bij de kinderen blijven.

 

 

Cluster 4

Cluster 4 onderwijs groep 1-2 ‘het past goed bij onze doelgroep, omdat er een beroep wordt gedaan op het ervaren. Weg uit het hoofd.’

Fleur

Fleur kan veel beter tegen prikkels! Geur, kleur, geluid (vooral dit laatste) verdraagt zij nu bijzonder goed/levert geen stress op.

Hier en nu

Hij is meer in het hier-en-nu, beter geaard, soms uit zichzelf aan het ademen gaan om rustig te worden.

Hulpverlenen

hulpverlenen is nog nooit zo makkelijk en vanzelfsprekend geweest

Juffrouw Helma

Jufrouw Helma vertelt “de kinderen staan meer-in-de-wereld en er is een nieuwe, duidelijke en gedeelde taal ontstaan om over ervaringen en gebeurtenissen te praten”.

Karel

Karel ging na een uitbarsting hoorbaar zuchten en daarna was de lucht zo goed als geheel geklaard. ‘Uitbarstingen’ duren veel minder lang

Leerkracht

Leerkracht ‘Regelmatig verwijs ik bij problemen terug naar de dieren en ga samen met de kinderen kijken hoe de dieren het probleem oplossen’

Leraar

Leraar vertelt dat de eerste bijeenkomst haar overviel. Ze heeft zelf in de 2e bijeenkomst ervaren dat ze het alles kon laten gebeuren en toelaten. Alles heeft een doel en wordt ergens naar toe geleidt

Moeder

Een moeder vertelt ze door samen met haar kind het programma te doen, nu veel beter haar eigen gedrag is gaan snappen, hoe het werkt en wat ze kan doen, waarom ze mensen zo van zich weg houdt

Plezier

het plezier tijdens het Griefelen is zo opvallend

Roel

Roel heeft communicatiemogelijkheden gevonden door in ‘krinkels & kronkels’ te praten; ouders kunnen hierop in gaan, waardoor ontploffingen worden vòòrkomen; ook ouders vragen of er sprake is van ‘krinkels & kronkels’ waardoor Roel zich meer begrepen voelt.

Uit het hoofd

een programma dat uit het hoofd gaat

Vader

Vader: ‘M.b.t. de stress, vertrouwen en fysieke ontspanning heeft ons kind grote stappen gemaakt en dat is echt bijzonder te noemen. Wij zijn daar bijzonder blij mee en trots op ons kind’

Vliegreis

Doorgaans bij de vliegreis als een drama wat zich voort zette op de bestemming. Nu niets van dit al. Rustig in het vliegtuig, rustig bij transfer, etc.

Griefelen

Rembrandtkade 29
3583 TN Utrecht

T 030 63 60 634
M 06 21 54 20 54
E info@griefelen.nl