Slider_griefelen_prents1_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents2_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents3_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents4_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents5_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents6_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents7_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents8_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents9_vervolg_pagina.jpg

Wat is Griefelen?

Griefelen is het proces om van spanning te komen tot ontspanning. Van een ontregeling naar een (hernieuwd) evenwicht

Het Griefelprogramma ondersteunt kinderen hierbij. Het programma biedt handreikingen om het vermogen tot zelfregulatie op alle gebieden te ondersteunen, denk aan gedrag, emotie en hechting. Jonge kinderen (2,5 – 7 jaar)  kunnen op deze manier leren om de stress van alledag beter aan te kunnen.

Jonge kinderen weten zich soms geen raad wat ze gewaarworden in hun lichaam, wat het doet met hun energie niveau en ze hebben vaak nog niet voldoende taal om op een adequate manier te kunnen communiceren. Dat kan invloed hebben op  de cognitieve, sociale– en de emotionele ontwikkeling. Het Griefelprogramma geeft hen handvatten om de gewaarwordingen te leren (her)kennen, hier taal voor te ontwikkelen en om van de (bij de gewaarwordingen behorende) spanning te komen tot ontspanning. Dit alles met een voor hen vertrouwde volwassene, waardoor de hechting versterkt wordt.

Een belangrijke rol in het leerproces is dus weggelegd voor:

  • (h)erkennen van de zintuigen
  • het leren (h)eren herkennen van de gewaarwordingen (signalen die het lichaam geeft)
  • de vertaling van gewaarwordingen in gevoelens en lichaamssensaties  (betekenisgeving)
  • leren om de gewaarwordingen tot te laten en te verdragen
  • leren dat gewaarwordingen en emoties veranderen, niet hetzelfde blijven
  • het verkrijgen van taal voor al het bovenstaande
  • actieve manieren om zelfstandig van spanning naar ontspanning te kunnen komen

Het Griefelprogramma

Stokkie, een stokstaartje, beleeft in 10 bijeenkomsten (min. 30 minuten - max. 60 minuten)  allerlei avonturen in het Grote dierenbos. Samen met zijn vrienden Giraf, Vogel en Schildpad. In de modderdril woont ook een ‘gevaarlijke Krokodil’ helemaal alleen. Er gebeurt van alles met de verschillende dieren. Fijne en niet fijne dingen. Onder begeleiding van Giraf bouwen ze regulatievaardigheden op, zelfvertrouwen en vaardigheden die hen in staat stellen om zich te ontspannen om stress van alle dag (en erger!), beter aan te kunnen.


Alle bijeenkomsten hebben als vertrek een vaste structuur.:

Stokkie slaapt iedere keer weer en kan wakker gezongen worden met een lied en ritmestokken. 

Wakker geworden trappelt Stokkie om te vertellen wat er is gebeurt in het dierenbos. 

Nadat dit is voorgelezen spelen we met het thema uit het verhaal. Kunnen wij wat Stokkie kan/ kunnen we Stokkie helpen... 

Om daarna op een andere manier tot rust te komen: zitten of liggen, luisterend naar een instrumentaal muziekje, waarbij een dier bij ons mag liggen en een veertje ons in het hier en nu uitnodigt. 

Het dekentje samen opruimen als we daaronder lagen bij het griefelen

Om tot slot een lied te zingen, zodat Stokkie weet dat deze bijeenkomst afgelopen is. Hij wil anders zo graag bij de kinderen blijven.

 

 

Griefelen

Rembrandtkade 29
3583 TN Utrecht

T 030 63 60 634
M 06 21 54 20 54
E info@griefelen.nl