Slider_griefelen_prents1_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents2_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents3_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents4_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents5_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents6_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents7_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents8_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents9_vervolg_pagina.jpg

Resultaat voor het kind

Wat levert de Griefel-reis kinderen op:

  • De kinderen mogen gaan werken met hun ogen, oren, reuk, smaak en tastzin (de zintuigen). Er is een volwassene aanwezig die het kind volgt en waar nodig helpt, waardoor de prikkel- en informatieverwerking rustiger kan gaan verlopen.
  • Na het aanbod van de prikkels via de huid van het kind, neus, ogen etc., gaat het kind met hulp van de volwassene (bewust) kennis maken met de gewaarwordingen in hun lichaam. Gewaarwordingen als reacties op een situatie; ze mogen oefenen om aan te geven waar deze gewaarwordingen zitten in hun lichaam (lichaamsbesef).
  • Samen met de volwassene gaat het kind een start maken om de gewaarwordingen en gevoelens een naam te geven. Hoe noem je nu wat  je voelt in je lichaam? Is het warm, een soort van klem, prikkels, kronkels? Een kind leert om taal te vinden door over gewaarwordingen te praten.
  • Het kind leert een aantal technieken die hem/haar kunnen gaan helpen om spanning te leren verdragen en /of om te zetten naar ontspanning. Er wordt veel geoefend met de ademhalinge, stevig op je benen staan, met de aandacht 'in het hier en nu zijn'.
  • Het kind kan elke bijeenkomst basale sociale vaardigheden oefenen, te beginnen met het ‘samen’ in een ritme komen (patronen ontwikkelen), kunnen luisteren, beurtgedrag, stoppen van ongewenst gedrag, bereikbaar blijven bij oplopende spanning, oogcontact vasthouden, steun/hulp vragen bij volwassenen, etc.

Dit alles mogen de kinderen samen met de dieren oefenen en leren gedurende de hele Griefel-reis. Rustig adem gaan halen lukt veel kinderen namelijk niet in 1 keer. Een woord vinden voor die vervelende krinkels in het bovenbeen of buik, kan ook een klus zijn. De hele Griefelreis, is omgezet in een Griefelprogramma! Kinderen krijgen hierdoor en hierin veel kansen om alles te oefenen, met hulp van een volwassene die al eens op reis is geweest (de Griefelaar).

Juffrouw Helma

Jufrouw Helma vertelt “de kinderen staan meer-in-de-wereld en er is een nieuwe, duidelijke en gedeelde taal ontstaan om over ervaringen en gebeurtenissen te praten”.

Plezier

het plezier tijdens het Griefelen is zo opvallend

Hulpverlenen

hulpverlenen is nog nooit zo makkelijk en vanzelfsprekend geweest

Vader

Vader: ‘M.b.t. de stress, vertrouwen en fysieke ontspanning heeft ons kind grote stappen gemaakt en dat is echt bijzonder te noemen. Wij zijn daar bijzonder blij mee en trots op ons kind’

Leerkracht

Leerkracht ‘Regelmatig verwijs ik bij problemen terug naar de dieren en ga samen met de kinderen kijken hoe de dieren het probleem oplossen’

Moeder

Een moeder vertelt ze door samen met haar kind het programma te doen, nu veel beter haar eigen gedrag is gaan snappen, hoe het werkt en wat ze kan doen, waarom ze mensen zo van zich weg houdt

Cluster 4

Cluster 4 onderwijs groep 1-2 ‘het past goed bij onze doelgroep, omdat er een beroep wordt gedaan op het ervaren. Weg uit het hoofd.’

Leraar

Leraar vertelt dat de eerste bijeenkomst haar overviel. Ze heeft zelf in de 2e bijeenkomst ervaren dat ze het alles kon laten gebeuren en toelaten. Alles heeft een doel en wordt ergens naar toe geleidt

Uit het hoofd

een programma dat uit het hoofd gaat

Vliegreis

Doorgaans bij de vliegreis als een drama wat zich voort zette op de bestemming. Nu niets van dit al. Rustig in het vliegtuig, rustig bij transfer, etc.

Karel

Karel ging na een uitbarsting hoorbaar zuchten en daarna was de lucht zo goed als geheel geklaard. ‘Uitbarstingen’ duren veel minder lang

Fleur

Fleur kan veel beter tegen prikkels! Geur, kleur, geluid (vooral dit laatste) verdraagt zij nu bijzonder goed/levert geen stress op.

Hier en nu

Hij is meer in het hier-en-nu, beter geaard, soms uit zichzelf aan het ademen gaan om rustig te worden.

Roel

Roel heeft communicatiemogelijkheden gevonden door in ‘krinkels & kronkels’ te praten; ouders kunnen hierop in gaan, waardoor ontploffingen worden vòòrkomen; ook ouders vragen of er sprake is van ‘krinkels & kronkels’ waardoor Roel zich meer begrepen voelt.

Griefelen

Rembrandtkade 29
3583 TN Utrecht

M 06 21 54 20 54
E info@griefelen.nl