Het Griefelinstituut

Het Griefelinstituut
Rembrandtkade 29
3583 TN Utrecht

Hoe het begon...

De eerste versie van het Griefelprogramma ontstond in 2012-2013, binnen het toenmalige Medisch Kleuter Dagverblijf van St. Maashorst te Reek (MKD). Eveline Beerkens en Dinco Verhelst ontwikkelde het programma als alternatieve wijze van omgaan met ontregeling. Niet vanuit taal en begrenzing, maar vanuit verbinding en gericht op het stimuleren van ontwikkeling.
Ze stelden zich tot doel een programma te ontwikkelen voor het leren van basale vaardigheden die ondersteunend zijn voor zelfregulatie. Als uitgangspunt van het aanbod diende het 'zijn van het kind op dat moment'; stuiterend omdat het overloopt van energie, teruggetrokken omdat de wereld onveilig voelt, en alles daartussen. Door wat kinderen leuk vinden te combineren met wetenschappelijke inzichten over de ontwikkeling van regulatievaardigheden, kwam het Griefelprogramma tot stand. In de afgelopen 10 jaar heeft het Griefelen niet stilgestaan. Meer dan 30 pilots en onderzoeken vanuit o.a. Fontys Eindhoven en de Universiteit van Amsterdam, gaven waardevolle input voor de doorontwikkeling van het programma. 

Eveline Beerkens

Eveline Beerkens is sinds 1988 werkzaam als kinder- en jeugdpsycholoog en klinisch pedagoog  
Vanuit haar jarenlange ervaring heeft ze samen met Dinco Verhelst de Griefelinterventie ontworpen.
Eveline is als hoofddocent verbonden aan de Griefelacademie en houdt zich daarnaast bezig met de doorontwikkeling van de interventie en het scholingsaanbod.

Dinco Verhelst (†)

Dinco Verhelst was werkzaam als gezinsbegeleider en speltherapeut, met een bijzondere expertise op het thema regulatie. 
Met het overlijden van Dinco in maart 2022 verloor het Griefel-team een zeer gewaardeerde en talentvolle collega. Het team zal zich blijven inspannen om het mede door haar ontwillende programma te blijven uitdragen en doorontwikkelen.

...en verder gaat!

Nu de Griefelinterventie op steeds meer plekken wordt ingezet en positieve resultaten laat zien, neemt de vraag naar opleiding, deskundigheidsbevordering en aanbod voor andere doelgroepen toe.
Aan het begin van dit kalenderjaar is er daarom een start gemaakt met de oprichting van een Griefelacademie. Met een volledig vernieuwd curriculum en digitale community, zetten we hiermee een nieuwe stap in het verwezenlijken van onze missie: kinderen beter leren omgaan met stress.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen bij het Griefelinstituut? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en/of volg ons op LinkedIn.
Empty space, drag to resize