Opleiding Griefelaars

Vanaf september 2024:

Opleiding voor Griefelaars

Ruim 10 jaar geleden werd het Griefelprogramma ontwikkeld als alternatieve wijze van omgaan met ontregeling. Niet vanuit taal en begrenzing, maar vanuit verbinding en gericht op het stimuleren van ontwikkeling.
Nu het programma op steeds meer plekken wordt ingezet en positieve resultaten laat zien, is het tijd om verder te bouwen op het stevige fundament dat Eveline Beerkens en Dinco Verhelst († 2022) hebben neergezet. De afgelopen maanden is het programma doorontwikkeld naar een interventie die op termijn ook voor een erkenningsprocedure zal worden ingediend.
Omdat de rol van de Griefelaars zeer bepalend is voor het effect van de interventie, investeert het Griefelinstituut in de ontwikkeling van een geheel nieuw opleidingsprogramma. Dit programma, dat in september 2024 beschikbaar komt, bestaat uit twee opeenvolgende modules. 
De oriëntatiemodule

Kennismaking met Griefelen

De oriëntatiemodule is het startpunt voor iedereen die zich in de Griefelinterventie wil verdiepen. Tijdens dit blended leertraject doe je basiskennis op over (de werkzame principes van) de Griefelinterventie en ervaar je elementen uit het programma in praktijk.
Tijdens het eerste deel van de module, dat je vanuit huis en op je eigen tempo kunt doorlopen, doe je basiskennis over de Griefelinterventie op. Je leert meer over de doelstelling en krijgt inzicht in de wijze waarop de programma-onderdelen daaraan bijdragen. 
In het vervolg van het leertraject staat de ervaring centraal. Tijdens een geheel verzorgde en interactieve praktijkdag ervaar je zelf wat deelname aan het Griefelprogramma met je doet. De data van de praktijkdagen zijn te vinden bij cursuskenmerken. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden er later nieuwe data toegevoegd.
Het laatste deel van deze module staat in het teken van reflecteren en vooruitkijken. Op basis van je antwoorden op reflectievragen en informatie over de mogelijke vervolgroutes, beslis je of en op welke wijze je je Griefelpad wilt vervolgen.

Inschrijving is mogelijk vanaf 30 september.
Modulekenmerken
 • Geen instapeisen
 • Kosten: 354 euro
 • Tijdsbesteding: 16-20 uur
 • Eerstvolgende opties praktijkdagen: 
  14-10-2024, 08-11-2024, 14-02-2025

 • Incl. bewijs van deelname
  [Accreditatie in aanvraag]
Modulekenmerken
 • Vervolg op oriëntatiemodule
 • Kosten: 1195 euro
 • Tijdsbesteding:  Afhankelijk van voorkennis en werktempo 24-32 uur, doorlooptijd afhankelijk van gekozen inschrijfmomenten 
 • Eerstvolgende opties cursusdagen:
  13-01-2025, 07-04-2025 
  Oefendagen in nader overleg
 • Incl. certificaat [Accreditatie in aanvraag] en 1-jarige licentie
De opleidingsmodule

Griefelaar worden

Na afronding van de introductiemodule kan er gestart worden met de daadwerkelijke opleidingsmodule. In het eerste deel van deze module ligt de nadruk op de inhoudelijke kennis. Middels een e-learning en literatuurstudie verdiep je je in de theoretische fundamenten en thematische opbouw van het Griefelprogramma. Hierover zal later een ook toets volgen.
In het tweede deel van de opleiding staat de praktische uitvoering van de interventie centraal. Tijdens de cursusdag op locatie krijgt handvatten aangereikt voor de voorbereiding en uitvoering van de bijeenkomsten. In de periode daarna ga je met behulp van gerichte opdrachten aan de slag om het geleerde eigen te maken. Via het digitale platform kun je contact met je medecursisten onderhouden en het docententeam van de academie voorziet in begeleiding op afstand.
Wie de theorietoets en opdrachten heeft afgerond, kan zich inschrijven voor de oefendag. Tijdens deze bijeenkomst krijg je de kans om je nieuw verworven vaardigheden in een ontwikkelingsgerichte setting in praktijk te brengen. Na de oefensessies en het bespreken van de feedback, is er ruimte om eigen vragen in te brengen.
Het opleidingstraject sluit af met een feestelijke borrel en uitreiking van de certificaten.

De Griefellicentie

Wie de opleiding tot Griefelaar succesvol heeft afgerond, is startbekwaam om de Griefelinterventie in praktijk toe te passen. Het behaalde certificaat is daar het bewijsstuk van. Dit certificaat gaat gepaard met een Griefellicentie voor de duur van 1 jaar. Mits je voldoende aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering, kun je deze licentie elke 2 jaar laten verlengen. Meer over de licentie en deskundigheidsbevordering, lees je hier.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een certificaat en een (actieve) licentie?

Het Griefelcertificaat toont aan dat je de opleiding tot Griefelaar succesvol hebt afgerond, een (actieve) licentie toont aan dat je bekwaam bent om de Griefelinterventie in praktijk toe te passen. Een actieve licentie kun je daarmee beschouwen als een soort kwaliteitskeurmerk.
Van de huidige Griefelaars weten we dat je het Griefelen pas echt in de vingers krijgt op het moment dat je er echt mee aan de slag gaat. Daarom krijgen alle Griefelaars bij behalen van hun certificaat een startlicentie voor de duur van 1 jaar zodat ze ervaring op kunnen doen. We begeleiden dit proces vanuit de ruimte voor groei. Na een jaar toon je de gemaakte groei aan in een Groeigesprek en wordt je licentie verlengd voor 2 jaar. 

Raak ik mijn certificaat kwijt als ik niet aan deskundigheidsbevordering doe?

Je certificaat is het bewijs van afronding van de opleiding en kent geen einddatum. Wel kan je licentie verlopen. De interventie blijft immers voortdurend in ontwikkeling en een echte Griefelaar is nooit uitgeleerd. Door aan deskundigheidsbevordering te werken, houd je je bekwaamheid op peil. Het bewijs daarvan is een actieve licentie. Griefelaars zonder actieve licentie kunnen hun kennis en vaardigheden inzetten om (onderdelen uit) het Griefelprogramma aan te (blijven) bieden, maar zijn niet langer bevoegd de Griefelinterventie toe te passen. 
Het Griefelinstituut houdt een overzicht bij van alle Griefelaars met een actieve licentie. Indien toestemming worden de gegevens van deze Griefelaars ook gepubliceerd op de site. Bovendien mogen Griefelaars die over een actieve licentie beschikken het logo van het Griefelinstituut op hun website, cv of Linkedin-profiel vermelden.

Kan ik als cursist van het oude programma ook een licentie halen?

Ja, dat kan zeker. Het Griefelinstituut draagt alle 'Griefelaars van het eerste uur' een warm hart toe. Hun deelname aan de cursus, feedback en Griefelervaring hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de interventie. We hopen dan ook dat veel van hen hun Griefelpad vervolgen en een licentie behalen. Uiteraard hebben zij daarbij een voorsprong op de deelnemers die nog aan het begin van hun Griefelavontuur staan. Wie de basiscursus met een certificaat heeft afgesloten, bieden we vanaf het najaar 2 jaar lang de mogelijkheid om via een verkort traject alsnog een licentie te halen. Meer informatie lees je hier.

Hoe werkt verlenging van de Griefellicentie?

Wie zijn Griefellicentie wil laten verlenging, kan een afspraak inplannen voor een Groeigesprek. Aan de hand van je portfolio toon je je kwaliteiten aan en laat je zien op welke wijze je hebt gewerkt aan deskundigheidsbevordering. De beoordelingscriteria vind je t.z.t. in de Ruimte voor Groei.