Slider_griefelen_prents1_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents2_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents3_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents4_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents5_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents6_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents7_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents8_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents9_vervolg_pagina.jpg

Ritme

Bruce Perry beschrijft het immense belang van ritme voor de mens in het algemeen maar voor het kind in het bijzonder. Ritme, herhaling en het ontstaan van patronen:de ontwikkelingsstimulerende en helende effecten zijn niet te onderschatten.  Er is ook een ritme nodig om tot verbinding met andere mensen te komen. We hebben banden met anderen nodig. Daarvoor communiceert de mens met een ander en weer terug, zodat er een 'heen en weer' ontstaat. Als de signalen binnen deze comunicatie als veilig worden ervaren ontstaat verbinding. Als de signalen als gevaarlijk worden ervaren, ontregelen we en gaat ons systeem zich (onbewust) beschermen. Dit kan een breuk veroorzaken in de verbinding. Iets wat in relaties geregeld plaats vindt, ook tussen ouders en kinderen. Het is niet te vermijden. Belangrijk is het om deze breuken waar te (leren) nemen en te herstellen. Omdat op die manier we weer terecht kunnen komen in de toestand van verbondenheid; het ons veilig voelen. 

In het Griefelprogramma komt dit terug in de ontwikkelingsgerichte houding en aanpak van de Griefelaar en op andere manieren in de structuur van de bijeenkomsten, zang, het gebruik van (ritme)instrumenten en het ritme in de taal door verhalen op rijm.

 

Leestip:

Bruce D. Perry & Maia Szalavitz: De jongen die opgroeide als hond.   ISBN 978 90 559 452 90

Deb Dana: De polyvagale theorie in therapie. Het ritme van regulatie   978 94 6316 043 8

Cluster 4

Cluster 4 onderwijs groep 1-2 ‘het past goed bij onze doelgroep, omdat er een beroep wordt gedaan op het ervaren. Weg uit het hoofd.’

Fleur

Fleur kan veel beter tegen prikkels! Geur, kleur, geluid (vooral dit laatste) verdraagt zij nu bijzonder goed/levert geen stress op.

Hier en nu

Hij is meer in het hier-en-nu, beter geaard, soms uit zichzelf aan het ademen gaan om rustig te worden.

Hulpverlenen

hulpverlenen is nog nooit zo makkelijk en vanzelfsprekend geweest

Juffrouw Helma

Jufrouw Helma vertelt “de kinderen staan meer-in-de-wereld en er is een nieuwe, duidelijke en gedeelde taal ontstaan om over ervaringen en gebeurtenissen te praten”.

Karel

Karel ging na een uitbarsting hoorbaar zuchten en daarna was de lucht zo goed als geheel geklaard. ‘Uitbarstingen’ duren veel minder lang

Leerkracht

Leerkracht ‘Regelmatig verwijs ik bij problemen terug naar de dieren en ga samen met de kinderen kijken hoe de dieren het probleem oplossen’

Leraar

Leraar vertelt dat de eerste bijeenkomst haar overviel. Ze heeft zelf in de 2e bijeenkomst ervaren dat ze het alles kon laten gebeuren en toelaten. Alles heeft een doel en wordt ergens naar toe geleidt

Moeder

Een moeder vertelt ze door samen met haar kind het programma te doen, nu veel beter haar eigen gedrag is gaan snappen, hoe het werkt en wat ze kan doen, waarom ze mensen zo van zich weg houdt

Plezier

het plezier tijdens het Griefelen is zo opvallend

Roel

Roel heeft communicatiemogelijkheden gevonden door in ‘krinkels & kronkels’ te praten; ouders kunnen hierop in gaan, waardoor ontploffingen worden vòòrkomen; ook ouders vragen of er sprake is van ‘krinkels & kronkels’ waardoor Roel zich meer begrepen voelt.

Uit het hoofd

een programma dat uit het hoofd gaat

Vader

Vader: ‘M.b.t. de stress, vertrouwen en fysieke ontspanning heeft ons kind grote stappen gemaakt en dat is echt bijzonder te noemen. Wij zijn daar bijzonder blij mee en trots op ons kind’

Vliegreis

Doorgaans bij de vliegreis als een drama wat zich voort zette op de bestemming. Nu niets van dit al. Rustig in het vliegtuig, rustig bij transfer, etc.

Griefelen

Rembrandtkade 29
3583 TN Utrecht

T 030 63 60 634
M 06 21 54 20 54
E info@griefelen.nl