Slider_griefelen_prents1_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents2_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents3_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents4_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents5_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents6_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents7_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents8_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents9_vervolg_pagina.jpg

Ouders

Ouders_foto.jpg
Ouders_verwerkingsplaat.jpg
Het is niet te voorkomen dat een kind soms in meer of mindere mate ontregeld raakt. Dit kan de hele dag door gebeuren. Door kleine en grote gebeurtenissen wordt er getrokken en geduwd aan wat een kind wel of niet aan kan. En dat veroorzaakt stress/ spanning. Het doel van het Griefelprogramma is dat het kind, met hulp van ons als volwassenen, leert om met spanning om te gaan.

Het Griefelprogramma helpt het kind handvatten te krijgen, voor:

  • het leren kennen van zintuigen: horen – zien – voelen – proeven – ruiken
  • het leren (h)erkennen van de gewaarwordingen, signalen van het lichaam
  • herkennen dat je emotie in je lichaam zit in de vorm van gewaarwordingen en ontdekken waar je dat voelt
  • leren om de gewaarwordingen toe te laten en te verdragen
  • leren dat gewaarwordingen en emoties veranderen, niet hetzelfde blijven
  • het leren verwoorden van de gewaarwordingen en gevoelens, bijvoorbeeld bang, blij, boos

 

Hoe doen we dit?

Het Griefelprogramma voor het kind, bestaat uit 10 bijeenkomsten waar een begeleider (de Griefelaar) met het kind meedoet.  Waar mogelijk doet(n) de ouder(s) mee.

Het Griefelen speelt zich af in een fantasiewereld waar het Grote Dierenbos is.

Stokkie het Stokstaartje, dat net als het kind nieuwsgierig de wereld in gaat en van alles meemaakt. Als hij spanning ervaart, zal hij allereerst steun zoeken bij een vertrouwd dier (zoals jouw kind bij jou zal doen). Dit zal eerst zijn moeder zijn en als hij op reis gaat n het dierenbos zoekt hij steun bij Giraf.
De Giraf: hij adviseert de dieren en helpt ze als ze het even niet zo gemakkelijk hebben. Giraf is een soort ouder voor alle dieren in het grote dierenbos.
Krokodil: hij voelt van alles en heeft veel spanning wat niet fijn voelt. Het ziet eruit als boosheid. De reactie van Krokodil op stress is vechten, bijten, slaan, oftewel agressie. Krokodil heeft de hulp van de andere dieren nodig om hier mee om te leren gaan.
De Vogel: De stressreactie van Vogel is vluchten, zodra er iets gebeurt wat door Vogel als stressvol ervaren wordt.
De Schildpad: zijn stressreactie is om zich terug te trekken zodra hij stress ervaart. Schildpad raakt dan (tijdelijk) verlamt of bevroren.

 

Elke bijeenkomst heeft eenzelfde volgorde, te beginnen met een lied, hierna volgt een verhaaltje, er worden spelletjes gespeeld, we gaan griefelen (met een kleine g, dit is een rustmoment), opruimen en zingen om af te ronden.

Het is de bedoeling dat het Griefelprogramma niet alleen leerzaam is, maar ook veel plezier met zich meebrengt voor kinderen en volwassenen.

Kind aan het Griefelen
Kind aan het Griefelen
Verwerkingsplaat
Verwerkingsplaat

Juffrouw Helma

Jufrouw Helma vertelt “de kinderen staan meer-in-de-wereld en er is een nieuwe, duidelijke en gedeelde taal ontstaan om over ervaringen en gebeurtenissen te praten”.

Plezier

het plezier tijdens het Griefelen is zo opvallend

Hulpverlenen

hulpverlenen is nog nooit zo makkelijk en vanzelfsprekend geweest

Vader

Vader: ‘M.b.t. de stress, vertrouwen en fysieke ontspanning heeft ons kind grote stappen gemaakt en dat is echt bijzonder te noemen. Wij zijn daar bijzonder blij mee en trots op ons kind’

Leerkracht

Leerkracht ‘Regelmatig verwijs ik bij problemen terug naar de dieren en ga samen met de kinderen kijken hoe de dieren het probleem oplossen’

Moeder

Een moeder vertelt ze door samen met haar kind het programma te doen, nu veel beter haar eigen gedrag is gaan snappen, hoe het werkt en wat ze kan doen, waarom ze mensen zo van zich weg houdt

Cluster 4

Cluster 4 onderwijs groep 1-2 ‘het past goed bij onze doelgroep, omdat er een beroep wordt gedaan op het ervaren. Weg uit het hoofd.’

Leraar

Leraar vertelt dat de eerste bijeenkomst haar overviel. Ze heeft zelf in de 2e bijeenkomst ervaren dat ze het alles kon laten gebeuren en toelaten. Alles heeft een doel en wordt ergens naar toe geleidt

Uit het hoofd

een programma dat uit het hoofd gaat

Vliegreis

Doorgaans bij de vliegreis als een drama wat zich voort zette op de bestemming. Nu niets van dit al. Rustig in het vliegtuig, rustig bij transfer, etc.

Karel

Karel ging na een uitbarsting hoorbaar zuchten en daarna was de lucht zo goed als geheel geklaard. ‘Uitbarstingen’ duren veel minder lang

Fleur

Fleur kan veel beter tegen prikkels! Geur, kleur, geluid (vooral dit laatste) verdraagt zij nu bijzonder goed/levert geen stress op.

Hier en nu

Hij is meer in het hier-en-nu, beter geaard, soms uit zichzelf aan het ademen gaan om rustig te worden.

Roel

Roel heeft communicatiemogelijkheden gevonden door in ‘krinkels & kronkels’ te praten; ouders kunnen hierop in gaan, waardoor ontploffingen worden vòòrkomen; ook ouders vragen of er sprake is van ‘krinkels & kronkels’ waardoor Roel zich meer begrepen voelt.

Griefelen

Rembrandtkade 29
3583 TN Utrecht

M 06 21 54 20 54
E info@griefelen.nl