Slider_griefelen_prents1_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents2_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents3_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents4_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents5_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents6_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents7_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents8_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents9_vervolg_pagina.jpg

Onderwijs

 

Onderwijs_foto.jpg
Onderwijs_foto_2.jpg
Onderwijs_verwerkingsplaat.jpg
Onderwijs_verwerkingsplaat-2.jpg
Bij kinderen hoort 'energie'. Ze ontdekken de wereld, zijn verwonderd over vele dingen met op de achtergrond een liefdevolle volwassene. Soms laten kinderen op jonge leeftijd in hun gedrag zien dat ze zich soms geen raad weten met hun energie (of het gebrek daaraan). Waar dit het kind gaat blokkeren, wordt de inzet van de volwassene essentieel. Zowel om te voorkomen dat het consequenties heeft voor de emotionele- en/of sociale ontwikkeling. Als ook om te voorkomen dat het kind zich niet kan focussen op o.a. het schoolse leren. Het Griefelteam zet zich samen met andere professionals in om de gevolgen van ingrijpende ervaringen op de ontwikkeling van kinderen te verkleinen en/of te voorkomen (ACE's onderzoeken).  Het meest ideale is dit samen met ouders en/of opvoeders te doen. Dit gebeurt met hulp van het Griefelprogramma en kan binnen een breder aanbod worden geplaatst. Griefelen kan zowel preventief als curafief ingezet worden.

Het Griefelprogramma is ontwikkeld om kinderen handvatten te geven een balans te vinden in de omgang met hun energie. Kinderen kunnen op deze manier leren om de stress van alledag beter aan te kunnen. De leerkracht en de kinderen ontwikkelen samen:

 • wat hun zintuigen (zien, horen, ruiken, proefen, tastzin) kunnen betekenen
 • wat er gebeurt in je lichaam bij de verschillende ervaringen
 • waar dit gebeurt in je lichaam
 • hoe spanning oploopt
 • hoe dat 'verdragen' kan worden
 • hoe je op een natuurlijke manier (samen!) weer tot ontspanning kunt komen
 • welke woorden je kunt gebruiken om elkaar te betrekken bij wat je beleeft en je overkomt

 

Griefelen in de klas

Het Griefelen kan plaats vinden in de omgeving van de klas en in het samen zijn met de andere kinderen. Dat geeft sommige kinderen de mogelijkheid om (nog) niet actief mee te doen, maar eerst eens te kijken. De vaste patronen, de herhalingen geven voldoende kansen om later in te haken.

Kinderen leren het Griefelen door het oproepen van gewaarwordingen in hun lichaam. Gewaarwordingen waar over het algemeen weinig aandacht aan wordt besteedt, mede omdat wordt verondersteld dat kinderen deze (h)erkennen. De ervaring lijkt te tonen dat dit geregeld niet het geval is, met alle gevolgen van dien.. Het niet herkennen van eigen signalen in het lichaam, bemoeilijkt (h)erkenning van gewaarwordingen en daaruit voorvloeiende gevoelens bij de ander. 

Spanning kan en mag oplopen

Het Griefelen besteedt aandacht aan wat er in het lichaam gebeurt, als het in verschillende situaties begeeft. De kinderen worden hierbij geholpen door ritmes (zingen) en verhalen op rijm, over een magische wereld waarin van alles gebeurt wat stress oproept. Het naspelen van de stressvolle situaties in een veilige omgeving (de klas) zorgt ervoor dat de gewaarwording ook daadwerkelijk door het kind ervaren kan worden.

Spanning kan en mag oplopen. Hierbij komen alle zintuigen aan bod. Om tot slot via spelletjes met betrekking tot de ademhaling en gronden, de spanning te laten afnemen, weer te komen tot ontspanning. Het Griefelen mondt uit in een laatste activiteit, namelijk het liggen met een knuffel onder een dekentje luisterend naar rustige muziek met een herhalend patroon. Dit laatste is enigszins te vergelijken met wat mindfulness genoemd wordt.

 

Er hebben een aantal onderzoeken  plaats gevonden vanuit de Paramedische afdeling Hogeschool Eindhoven binnen het regulier Basisonderwijs (groep 2) naar de effecten van het Griefelen. Vanuit de Universiteit Amsterdam heeft een eerste onderzoek plaats gevonden, waarvan de resultaten veelbelovend zijn.

 

Plezier staat voorop

Binnen alle pilots valt  het plezier van de kinderen tijdens het Griefelen op. Dit blijkt eenzelfde ervaring op alle  scholen te zijn. Plezier staat centraal voor het leren van de kinderen. Het is een sterke emotie waarvan we weten dat dit het leren vergemakkelijkt. Met alle gewaarwordingen tijdens het Griefelen, met alle verschillende onderdelen van het Griefelen krijgen de kinderen de kans om vanuit plezier, vaardigheden op dit gebied verder te ontwikkelen.  

Aansluiting bij jonge kinderen

Het Griefelprogramma is concreet wat aansluit bij de leeftijd van de jonge kinderen. 
Het programma werkt met:

 • ritme en zang die helpen om in het ritme te komen en patronen te ontwikkelen;
 • verhalen met dieren als hoofdpersoon, dieren en situaties die kinderen aanspreken;
 • rijm in de verhalen, dit maakt het voorspelbaar en stimuleert de taalontwikkeling;
 • spelletjes die de gewaarwordingen oproepen en ook weer helpen afnemen;
 • knuffels die aansluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen;
 • kleurenprenten bij de verhalen die ruimte laten voor fantasie; 
 • verwerkingsplaten met als doel:
  • met mogen/kunnen tekenen van gewaarwordingen en wat een kind voelt;
  • het verwerken van ervaringen middels knippen/plakken, kleuren, etc.;
  • als verbinding naar de thuissituatie.
Griefelen in de klas
Griefelen in de klas
Griefelen in de klas
Griefelen in de klas
Verwerkingsplaat
Verwerkingsplaat
Verwerkingsplaat
Verwerkingsplaat

Juffrouw Helma

Jufrouw Helma vertelt “de kinderen staan meer-in-de-wereld en er is een nieuwe, duidelijke en gedeelde taal ontstaan om over ervaringen en gebeurtenissen te praten”.

Plezier

het plezier tijdens het Griefelen is zo opvallend

Hulpverlenen

hulpverlenen is nog nooit zo makkelijk en vanzelfsprekend geweest

Vader

Vader: ‘M.b.t. de stress, vertrouwen en fysieke ontspanning heeft ons kind grote stappen gemaakt en dat is echt bijzonder te noemen. Wij zijn daar bijzonder blij mee en trots op ons kind’

Leerkracht

Leerkracht ‘Regelmatig verwijs ik bij problemen terug naar de dieren en ga samen met de kinderen kijken hoe de dieren het probleem oplossen’

Moeder

Een moeder vertelt ze door samen met haar kind het programma te doen, nu veel beter haar eigen gedrag is gaan snappen, hoe het werkt en wat ze kan doen, waarom ze mensen zo van zich weg houdt

Cluster 4

Cluster 4 onderwijs groep 1-2 ‘het past goed bij onze doelgroep, omdat er een beroep wordt gedaan op het ervaren. Weg uit het hoofd.’

Leraar

Leraar vertelt dat de eerste bijeenkomst haar overviel. Ze heeft zelf in de 2e bijeenkomst ervaren dat ze het alles kon laten gebeuren en toelaten. Alles heeft een doel en wordt ergens naar toe geleidt

Uit het hoofd

een programma dat uit het hoofd gaat

Vliegreis

Doorgaans bij de vliegreis als een drama wat zich voort zette op de bestemming. Nu niets van dit al. Rustig in het vliegtuig, rustig bij transfer, etc.

Karel

Karel ging na een uitbarsting hoorbaar zuchten en daarna was de lucht zo goed als geheel geklaard. ‘Uitbarstingen’ duren veel minder lang

Fleur

Fleur kan veel beter tegen prikkels! Geur, kleur, geluid (vooral dit laatste) verdraagt zij nu bijzonder goed/levert geen stress op.

Hier en nu

Hij is meer in het hier-en-nu, beter geaard, soms uit zichzelf aan het ademen gaan om rustig te worden.

Roel

Roel heeft communicatiemogelijkheden gevonden door in ‘krinkels & kronkels’ te praten; ouders kunnen hierop in gaan, waardoor ontploffingen worden vòòrkomen; ook ouders vragen of er sprake is van ‘krinkels & kronkels’ waardoor Roel zich meer begrepen voelt.

Griefelen

Rembrandtkade 29
3583 TN Utrecht

M 06 21 54 20 54
E info@griefelen.nl