Slider_griefelen_prents1_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents2_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents3_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents4_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents5_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents6_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents7_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents8_vervolg_pagina.jpg
Slider_griefelen_prents9_vervolg_pagina.jpg

Hulpverlening

hulpverlening_foto.jpg
hulpverlening_verwerkingsplaat.jpg
hulpverlening_verwerkingsplaat_2.jpg
Het Griefelteam zet zich samen met andere hulpverleners in om de gevolgen van ingrijpende ervaringen op de ontwikkeling van kinderen te verkleinen en/of te voorkomen (ACE's onderzoeken/Early Life stress).  Het meest ideale is dit samen met ouders en/of opvoeders te doen. Waar het kan, zo vroeg mogelijk en het liefst in 'gewone' omstandigheden.  Het Griefelprogramma kan hierin aansluiten en indien nodig,  binnen een breder (hulp)aanbod worden geplaatst. Griefelen kan zowel preventief als curafief ingezet worden binnen:

 • de dagbehandeling voor jonge kinderen (MKD- GGz-kinderpsychiatrische setting e.a.)
 • bij ouder-kind behandeling/begeleiding 
 • bij individuele kindtrajecten
 • scholen, zowel regulier als speciaal
 • kinderopvang
 • ontmoetings plaatsen voor jonge ouders

Met al deze vormen is ervaring opgedaan door de ontwikkelaars en/of collega Griefelaars.

Voor specifieke doelgroepen zijn  aanpassingen van het Griefelprogramma ontwikkeld, te weten:

 • kinderen met trauma gerelateerde klachten
 • kinderen met hechtingsproblemen waaronder adoptiekinderen
 • kinderen met ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD, etc.)
 • kinderen met (compliceerde) rouw- en verlieservaringen
 • kinderen met een chronische (medische) conditie

Het Griefelprogramma is goed in te passen als module in een behandelingskaders als het ARC (Attachement, Self-regulation, Competency) of in het Nederlands van Hechting, Zelfregulatie en Competenties. 

 

ACCREDITATIE            (certificaten bij 95 % aanwezigheid)

* SKJ                                                                             16 punten (basiscursus)

* NIP GZ psycholoog                                               38 punten (basis en verdieping)

* NIP lichaamsgericht werkend psycholoog      28 punten (basis en verdieping) 

* NIP psychologen kinder & jeugd                       26 punten (basis en verdieping)
* NVO pedagogen generalist                               26 punten (basis en verdieping)

* Register Vaktherapie                                            12 punten (basiscursus) 

 

Eind 2017 is er een pilot onderzoek vanuit de Universiteit van Amsterdam / afdeling Forensisch Orthopedagogiek afgerond  binnen een Jeugdhulpverleningsinstelling + Speciaal Onderwijs, naar de effecten van het Griefelprogramma. Op de 3 lijsten TSCYC list (trauma and young children) + ZO! list (mbt regulatie) + Strenghts and Difficulties Questionnaire list, scoren ouders, pedagische medewerkers en leerkrachten een significant verschil richting groei. Een groter vervolgonderzoek vanuit de UvA is in voorbereiding.                  

Vanuit de Hogeschool Fontys te Eindhoven, zijn tevens verschillende onderzoeken uitgevoerd, waarvan de gegevens veel belovend zijn. 

 

 

Juffrouw Helma

Jufrouw Helma vertelt “de kinderen staan meer-in-de-wereld en er is een nieuwe, duidelijke en gedeelde taal ontstaan om over ervaringen en gebeurtenissen te praten”.

Plezier

het plezier tijdens het Griefelen is zo opvallend

Hulpverlenen

hulpverlenen is nog nooit zo makkelijk en vanzelfsprekend geweest

Vader

Vader: ‘M.b.t. de stress, vertrouwen en fysieke ontspanning heeft ons kind grote stappen gemaakt en dat is echt bijzonder te noemen. Wij zijn daar bijzonder blij mee en trots op ons kind’

Leerkracht

Leerkracht ‘Regelmatig verwijs ik bij problemen terug naar de dieren en ga samen met de kinderen kijken hoe de dieren het probleem oplossen’

Moeder

Een moeder vertelt ze door samen met haar kind het programma te doen, nu veel beter haar eigen gedrag is gaan snappen, hoe het werkt en wat ze kan doen, waarom ze mensen zo van zich weg houdt

Cluster 4

Cluster 4 onderwijs groep 1-2 ‘het past goed bij onze doelgroep, omdat er een beroep wordt gedaan op het ervaren. Weg uit het hoofd.’

Leraar

Leraar vertelt dat de eerste bijeenkomst haar overviel. Ze heeft zelf in de 2e bijeenkomst ervaren dat ze het alles kon laten gebeuren en toelaten. Alles heeft een doel en wordt ergens naar toe geleidt

Uit het hoofd

een programma dat uit het hoofd gaat

Vliegreis

Doorgaans bij de vliegreis als een drama wat zich voort zette op de bestemming. Nu niets van dit al. Rustig in het vliegtuig, rustig bij transfer, etc.

Karel

Karel ging na een uitbarsting hoorbaar zuchten en daarna was de lucht zo goed als geheel geklaard. ‘Uitbarstingen’ duren veel minder lang

Fleur

Fleur kan veel beter tegen prikkels! Geur, kleur, geluid (vooral dit laatste) verdraagt zij nu bijzonder goed/levert geen stress op.

Hier en nu

Hij is meer in het hier-en-nu, beter geaard, soms uit zichzelf aan het ademen gaan om rustig te worden.

Roel

Roel heeft communicatiemogelijkheden gevonden door in ‘krinkels & kronkels’ te praten; ouders kunnen hierop in gaan, waardoor ontploffingen worden vòòrkomen; ook ouders vragen of er sprake is van ‘krinkels & kronkels’ waardoor Roel zich meer begrepen voelt.

Griefelen

Rembrandtkade 29
3583 TN Utrecht

M 06 21 54 20 54
E info@griefelen.nl